ГАРАНТІЙНІ УМОВИ НА ТЕХНІЧНИЙ СТАН АВТОМОБІЛІВ

1. Сфера дії Гарантії

1.1. Дані Гарантійні умови на технічний стан автомобілів (надалі – «Гарантійні умови») поширюють свою дію на Покупців Автомобілів з пробігом, придбаних в ТОВ «ДІАС Україна» (надалі – «Автомобілі» або «Товар») та є невід’ємною частиною типового Договору купівлі-продажу автомобіля (надалі – «Договір»), що є договором публічної оферти та розміщений на сайті.

1.2. Гарантійні умови не поширюють свою дію на третіх осіб.

1.3. Покупці не мають права передати свої права, передбачені даними Гарантійними умовами, третім особам.

1.4. Тільки Покупці мають право вимагати від ТОВ «ДІАС Україна» (надалі – «Продавець») виконання гарантійних зобов’язань. Виконавцем гарантійних зобов’язань є ТОВ «ДІАС Україна» або станція технічного обслуговування, уповноважена ТОВ «ДІАС Україна» на виконання гарантійних зобов’язань (надалі – «Авторизована СТО»).

2. Строк дії Гарантії

2.1. Продавець надає гарантію на механічний стан транспортного засобу - 15000 (п’ятнадцять тисяч) км пробігу або 12 (дванадцять) місяців з дня підписання Сторонами Акту приймання–передачі Автомобіля. Переважною є подія, що наступить раніше. Гарантія надається за умови проходження технічного огляду Автомобіля кожні 10 000 км пробігу на СТО Продавця/Авторизованій СТО. Гарантія не поширюється на недоліки (стук, шум, тощо) Автомобіля, про які Покупець був попереджений Продавцем під час укладення Договору купівлі-продажу/поставки/лізингу Автомобіля та які зазначені в підписаному Сторонами Акті приймання-передачі Автомобіля. Будь-які гарантійні випадки, що виникають в процесі експлуатації Автомобіля, обмежені строком дії даної гарантії.

3. Опис Гарантії

3.1. Гарантія поширюється на всі електричні та механічні компоненти, встановлені заводом-виробником, за виключенням компонентів, зазначених в розділі 5 Гарантійних умов, за умови що виявлений дефект або порушення функціонування спричинило «Механічну поломку». «Механічна поломка» визначається як відмова гарантійної деталі функціонувати при умові належного сервісу, через дефекти в деталях. Гарантійна деталь пошкоджена і не може надалі виконувати свої функції, для яких вона призначена виключно через її стан, а не через дії чи бездіяльність якого-небудь додаткового компонента, який не є Гарантійною деталлю. «Механічна поломка» не включає в себе поступове погіршення експлуатаційних характеристик в процесі їх зносу. Гарантійна деталь може бути відремонтована, замінена або відрегульована на розсуд Продавця. Заміна будь-якої Гарантійної деталі може бути виконана як на нову, так і не нову деталь, яка підходить за типом, якістю на момент поломки, на розсуд фахівців Продавця.

3.2. Гарантія надається у відповідності до правил експлуатації Товару (Автомобіля) за умови виконання нижченаведених обов’язків:

3.2.1. використання виключно високоякісного пального, згідно умов Виробника;

3.2.2. використання високоякісних мастильних матеріалів;

3.2.3. дотримання рекомендацій Виробника під час експлуатації, зберігання, транспортування тощо Автомобіля;

3.2.4. забезпечення Звичайних умов експлуатації Автомобіля;

3.3. Звичайні умови експлуатації Автомобіля - такий спосіб поводження з Товаром, при якому забезпечується:

3.3.1. виконання правил та обов'язкових умов ефективного і безпечного використання Товару за Договором;

3.3.2. виконання рекомендацій, зазначених у гарантійній сервісній книжці та керівництві з експлуатації, інших документах, які регламентують правила експлуатації Автомобіля;

3.3.3. виконання вимог Правил дорожнього руху та іншого законодавства, що стосується експлуатації транспортних засобів;

3.3.4. зберігання Автомобіля в умовах паркінгу, що виключає вплив рідин, опадів, блискавки, промислових та хімічних викидів, кислотних і лужних забруднень, каміння, піску, солей, інших впливів, пов’язаних з діяльністю людини або природних катаклізмів;

3.3.5. використання Автомобіля з метою не пов’язаною з підприємницькою діяльністю;

3.3.6. нездійснення експлуатації Автомобіля за умов, на які не розповсюджуються умови гарантії.

3.4. Продавець застерігає, що недотримання (неповне дотримання) Покупцем (та/або іншим споживачем) Звичайних умов експлуатації Автомобіля може призводити до виникнення недоліків Товару. При цьому Сторони домовились, що доведення зв'язку виникнення недоліків Товару та недотримання (неповного дотримання) Покупцем вищезазначених умов є належним доказом вини Покупця у виникненні недоліків.

4. Перелік випадків на які не розповсюджується гарантія

4.1. Звичайне технічне обслуговування на зразок регулювання двигуна, заміни фільтрів, рідин, мащення, чищення, полірування, заміни свічок запалювання, запобіжників, а також заміни зношених щіток склоочисника, гальмівних дисків, накладок та колодок, дисків зчеплення, тощо.

4.2. Будь-який ремонт, в якому відсутня поломка компонента або він не вийшов з ладу.

4.3. Корозія або пошкодження від корозії, будь-який ремонт кузова, відкидні (розкладні) дахи, водні повітряні або водяні потоки або пошкодження, які вони викликають, а також пошкодження, викликані сонячним промінням (втрата властивостей гумових компонентів, тощо), забрудненням, перегрівом.

4.5. Несправності Автомобіля, котрі виникли внаслідок неналежного догляду Покупцем/третіми особами за Автомобілем, невиконання ними рекомендацій, вказаних вище, інструкцій для Покупця або інших документів, що їх замінюють.

4.6. Нормальний шум, вібрацію, які не впливають на якість роботи Автомобіля, несправності, які виникли в результаті природного зносу будь-яких деталей, старіння, пошкодження лакофарбового покриття і інших покриттів, гумових деталей, оббивки салону в результаті експлуатації, тощо.

4.7. Будь-які Механічні поломки або інші несправності, якщо було втручання в одометр, в тому числі зупинена робота, змінено фактичний пробіг Автомобіля.

4.8. Будь-який транспортний засіб, якому присвоєно статус "утилізація" або "повна загибель" ("відновленню не підлягає"), або з подібними формулюваннями з боку фінансового закладу або страховика.

4.9. Поломки, що виникли через невжиття Покупцем всіх необхідних запобіжних заходів, зокрема через відмову Покупця виконати роботи, рекомендовані фахівцями Продавця/Авторизованих СТО для подальшого використання після поломки чи пошкодження.

4.10. Механічна Поломка або інша несправність, спричинена забрудненими або низькоякісними рідинами, пальним, мастильними матеріалами або маслом, що спричинило або сприяло Механічній поломці або збитки чи поломки, спричинені пальним із вмістом більше 10% етанолу, якщо Автомобіль не був виготовлений для даного виду пального.

4.11. Механічна поломка чи інша несправність, викликана застосуванням обладнання, компонентів або систем, не встановлених Виробником.

4.12. Механічна поломка чи інша несправність, спричинена буксируванням причепа або іншого транспортного засобу.

4.13. Механічна поломка або інша несправність, що виникла через використання Автомобіля в перегонах.

4.14. Роботи, які виконуються виключно для задоволення чи підтримання будь-яких державних норм викидів, а також механічні поломки чи будь-які інші несправності, що можуть виникати в результаті виконання вказаних робіт.

4.15. Пошкодження двигуна, зчеплення, коробки передач чи осьових механізмів в результаті потрапляння води.

4.16. Ремонт масляних (водяних) підтікань, повітряних шумів, скрипів.

4.17. Пошкодження, які безпосередньо чи опосередковано викликано наведеними далі зовнішніми чинниками:

4.17.1. зловживання або недбалість;

4.17.2. виконання сервісного обслуговування, ремонту чи будь якого іншого втручання в вузли та агрегати Автомобіля сторонніми особами або самим Покупцем (а також СТО, які не мають договірних та);

4.17.3. втручання (окрім фахівців Продавця/Авторизованих СТО) в заводські вузли Автомобіля;

4.17.4. заміна або підробка, включаючи встановлення неоригінальних аксесуарів;

4.17.5. порушення Покупцем строків проведення технічного обслуговування, ремонту в обсягах, вказаних в гарантійній книжці (якщо вона надається Продавцем);

4.17.6. порушенні вимог Виробника щодо встановлення додаткових джерел енергоспоживання, викладених у керівництві по експлуатації;

4.17.7. використання рідин, відмінних від зазначених у рекомендаціях Виробника;

4.17.8. кислотні атмосферні опади, живиця, незадовільні дорожні умови (включно сліди від каміння), солі, град, повені, блискавки та інші;

4.17.9. забруднення водою;

4.17.10. невірні регулювання;

4.17.11. пошкодження або вихід з ладу гарантійної деталі, викликане компонентом, що не покривається гарантією, а також спричинені попередніми або невірними ремонтами.

4.17.12. будь-яка поломка чи несправність, спричинена або пов’язана зі змінами (модифікаціями), якщо ці зміни (модифікації) не були виконані Виробником транспортного засобу.

5. Перелік деталей, на які не поширюється гарантія

5.1. Всі елементи, матеріали, пов’язані з технічним обслуговуванням, включаючи, але не виключно, наступне: лампи, фільтри, мастильні матеріали, фарби, шини, колеса і колісні диски, деталі кузова, скло, пластик.

5.2. Системи допомоги водію, супутникові приймачі будь-якого типу, системи GPS, звукові системи, радіо і стерео блоки, бездротові передавачі, аудіовізуальні одиниці або дисплеї, телевізори, DVD –плеєри, програмне забезпечення для бортової електроніки, МP3-плеэри, будь-які електронні інтерфейси, запобіжники, автоматичні вимикачі, колонки, стандартні вузли зчеплення трансмісії, фрикційні диски зчеплення, нажимні диски, негабаритні шини, турбокомпресор (турбіна).

5.3. Ущільнювачі, манжети, сальники, якщо це не вимагається в зв’язку з ремонтом Гарантійної деталі.

5.4. Вихлопні системи, в тому числі каталітичні нейтралізатори.

5.5. Деталі, зазначені в регламентних вимогах з технічного обслуговування та/або сервісній книжці на Автомобіль.

6. Інші умови

6.1. Продавець звільняється від обов’язків по безкоштовному гарантійному ремонту, якщо дефекти або недоліки спричинено порушенням Звичайних умов експлуатації Автомобіля, що буде визначено фахівцями Продавця.

6.2. Термін гарантійного ремонту 14 (чотирнадцять) робочих днів. Сторони узгодили, що у випадку підвищеної складності ремонту або тривалого терміну доставки комплектуючої деталі строк усунення недоліків становить дев'яносто днів.

6.3. У разі виявлення гарантійного (на думку Покупця) випадку, Покупець повинен у триденний строк повідомити Продавця письмово з описом заявленого дефекту.

6.4. Фахівці Продавця/Авторизованих СТО, керуючись технічними рекомендаціями та вимогами Виробника, визначають метод усунення недоліку шляхом ремонту несправної деталі або її заміни (при неможливості ремонту).

6.5. Несправні деталі, які були вилучені при виконанні гарантійного ремонту є власністю Продавця і Покупцеві не повертаються.

6.6. Втрата часу, економічні втрати, спричинені незручності, витрати на проживання, харчування, транспортні витрати, передплати за деталі, плата за зберігання або інші опосередковані збитки, а також збитки, які виникли в результаті Механічної поломки Продавцем не відшкодовуються.

6.7. Збитки, що виникли через невжиття Покупцем всіх необхідних запобіжних заходів, зокрема через відмову Покупця виконати роботи, рекомендовані фахівцями Продавця/Авторизованих СТО для подальшого використання після поломки чи пошкодження або збитки, викликані несправністю, яка відбулася чи про яку Покупець був повідомлений Продавцем не відшкодовуються.

6.8. У випадку аварії та її наслідків, які пов'язані з відмовою функціонування транспортного засобу, гарантією не покриваються витрати на транспортування, телефонні дзвінки або зберігання Автомобіля, втрата особистого майна чи майна компанії, а також втрата очікуваної комерційної вигоди чи надходжень.

6.9. У випадку Механічної поломки гарантійної деталі Покупець зобов’язаний вжити всі розумні заходи для захисту Автомобіля від подальшого пошкодження. Покупець несе відповідальність за дотримання запобіжних заходів, згідно показників попереджувальних датчиків та світових сигналів транспортного засобу, що експлуатується і зобов’язаний негайно вжити відповідні заходи для запобігання подальшому пошкодженню Автомобіля.

6.10. Строк служби транспортного засобу виробником не встановлений. Строк служби автомобіля згідно ч.5 ст.6 Закону України «Про захист прав споживачів» складає 10 років з дати введення автомобіля в оборот (дати ввезення на територію України). Для забезпечення безперебійної роботи транспортного засобу, а також для його безпечного використання рекомендовано здійснювати регулярне технічне обслуговування та ремонт відповідно до вимог експлуатаційної документації до транспортного засобу на спеціалізованій станції технічного обслуговування, сертифікованій виробником або уповноваженою ним особою. Інакше власник автомобіля втрачає права, передбачені законодавством. По закінченню строку служби автомобіля з метою продовження можливості використання автомобіля за призначенням власнику необхідно притримуватися правил експлуатації автомобіля і законодавства. Для забезпечення можливості використання транспортного засобу після закінчення строку його служби рекомендовано зберігати транспортний засіб в умовах паркінгу.

УМОВИ ЗВОРОТНОГО ВИКУПУ АВТОМОБІЛЯ

1. Дані Умови зворотного викупу автомобіля (надалі – «Умови») є невід’ємною частиною типового Договору купівлі-продажу автомобіля (надалі – «Договору»), розміщеного на сайті.

2. Терміни і визначення, що вживаються в даних Умовах, вживаються в такому ж значенні, що і в Договорі.

3. Дані Умови визначають строки та умови виконання ТОВ «ДІАС Україна» (надалі – «Продавцем») зобов’язання, зазначеного в п. 6.4.3. Договору, щодо повернення – зворотного викупу вживаного автомобіля (надалі – «Автомобіль» або «Автомобілі»), придбаного Покупцем в ТОВ «ДІАС Україна».

4. Дані Умови поширюють свою дію виключно на Покупців Автомобілів ТОВ «ДІАС Україна». Умови не поширюють свою дію на третіх осіб. Покупці не мають права передати свої права, передбачені даними Умовами, третім особам.

5. Протягом 5 календарних днів після переходу права власності на Автомобіль, Покупець за згодою Продавця, може повернути Автомобіль Продавцю не з причин пов’язаних з якістю Автомобіля, сплативши Продавцю комісію за користування Автомобілем та знявши його з державної реєстрації за свій рахунок. Повернення Автомобіля здійснюється на умовах його зворотного викупу Продавцем, за умов, зазначених в п.6 даних Умов.

6. Для зворотного викупу Автомобіля Покупець повинен повернути Продавцю Автомобіль з додатковим обладнанням, аксесуарами, державним номерним знаком та ключами, за адресою: м.Київ, вул.Ак.Заболотного, 5, корпус В не пізніше 18 год. 00 хв. 5-го календарного дня з дати прийняття Покупцем Автомобіля від Продавця за актом-приймання-передачі та надати Продавцю:

  • письмову заяву про зворотний викуп Автомобіля, за зразком, розміщеним на сайті;
  • паспорт Покупця;
  • ідентифікаційний код Покупця;
  • договір купівлі-продажу на придбання Покупцем Автомобіля;
  • акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу на Придбання Покупцем Автомобіля;
  • технічний паспорт на Автомобіль;
  • облікову картку про зняття Автомобіля з обліку;
  • витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна про відсутність обтяжень на Автомобіль;
  • сервісну книжку на Автомобіль (якщо вона надавалися Продавцем під час продажу автомобіля).

7. Якщо закінчення строку, зазначеного в п.6 Умов, припадає на неробочий день, останнім днем строку повернення Автомобіля є наступний за ним робочий день. У випадку пропуску строку, зазначеного в п.6 Умов, Покупець втрачає право на повернення Автомобіля.

8. Якщо Покупцем надано Продавцю документи, зазначені в п.6 Умов, в повному обсязі, Автомобіль, державний номерний знак та документи, зазначені в п.6.6-6.9 Умов, приймаються Продавцем за актом приймання-передачі для проведення детального огляду Автомобіля на станції технічного огляду Продавця. Огляд Автомобіля фахівцями Продавця здійснюється протягом 2-х робочих днів з дати його передачі Покупцем за актом приймання-передачі. За результатами огляду автомобіля фахівцями Продавця складається акт огляду Автомобіля.

9. Зворотний викуп Автомобіля здійснюється протягом наступних 3-х календарних днів з моменту закінчення огляду Автомобіля, за наступних умов (надалі – «Умови зворотного викупу Автомобіля»:

9.1. Автомобіль має бути повернуто в технічному стані, зазначеному в акті приймання-передачі автомобіля під час його придбання Покупцем, включаючи комплектацію та аксесуари.

9.2. Пробіг Автомобіля з дати покупки до дати повернення має становити не більше 500 км.

9.3. Автомобіль не повинен мати будь-яких естетичних, структурних чи механічних змін.

9.4. Дотримання строків повернення Автомобіля, зазначених в п.6 Умов.

9.5. Покупець гарантує, що має повне та необмежене право розпоряджатися Автомобілем на момент зворотного викупу, відсутність прав третіх осіб на Автомобіль, а також, що в період з моменту придбання ним та до моменту повернення Автомобіля Продавцю Автомобіль не був проданий третій особі і не використовувався в якості застави чи забезпечення будь-яких кредитних, фінансових чи будь-яких інших подібних зобов’язань.

9.6. Покупець гарантує, що Автомобіль не використовувався в будь-якій незаконній діяльності.

9.7. Покупець гарантує відсутність арештів, обтяжень на Автомобілі.

10. Покупець погоджується з тим, що записи фахівців ТОВ «ДІАС Україна» в акті огляду Автомобіля про пробіг та технічний стан автомобіля будуть мати силу остаточних.

11. Якщо за результатами перевірки інформації, зазначеної в п.9 Умов, та огляду Автомобіля на СТО, будуть відсутні підстави для відмови у зворотному викупі Автомобіля, Продавець здійснює зворотний викуп Автомобіля.

12. Зворотний викуп здійснюється на підставі окремого договору купівлі-продажу за ціною придбання Автомобіля, зазначеною в Договорі купівлі-продажу автомобіля, за вирахуванням комісії за користування Автомобілем в розмірі 4% від ціни придбання Автомобіля.

13. Грошові кошти при зворотному викупі за Автомобіль сплачуються протягом 3-х календарних днів з дати перереєстрації в Територіальному сервісному центрі Автомобіля на Продавця.

14. Право власності на Автомобіль в період з моменту його придбання до моменту викупу належить Покупцю, який несе ризик його випадкового знищення чи пошкодження, а також несе всі витрати, що пов’язані з правом власності на Автомобіль, в тому числі, але не виключно: витрати на його страхування, сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів, штрафів, пені, витрати на технічне обслуговування, тощо.

15. Якщо за результатами огляду Автомобіля Продавець виявить невідповідність його технічного стану вимогам, зазначеним в п.п.9.1-9.3 Умов, чи виявить інші порушення умов зворотного викупу, Продавець приймає рішення про відмову у Покупцю у зворотному викупі Автомобіля. Про прийняте рішення Продавець повідомляє Покупця не пізніше наступного дня з дати закінчення огляду.

16. У випадку прийняття рішення про відмову Покупцю у зворотному викупі Автомобіля Покупець зобов’язаний за власний рахунок не пізніше наступного робочого дня забрати Автомобіль та товаросупроводжувальну документацію за актом приймання-передачі.

17. Якщо Покупець не забрав Автомобіль у строк, передбачений п.16 Умов Покупець зобов’язується сплатити Продавцю витрати зі зберігання Автомобіля з розрахунку 50 грн. в за добу.

18. Якщо Автомобіль знаходиться в гіршому стані, ніж був до придбання Покупцем, Продавець на свій розсуд може відмовитися відшкодувати частину вартості Автомобіля або може зменшити суму, що підлягає поверненню за Автомобіль на суму, необхідну для повернення транспортного засобу до стану, в якому він був до моменту його придбання Покупцем. Сума вирахування буде визначатися Продавцем на свій розсуд. Розмір та причина кожного вирахування можуть бути обґрунтовані Покупцю.