Договір публічної оферти купівлі-продажу автомобіля

Ця оферта спрямована на невизначене коло фізичних та юридичних осіб та є публічною пропозицією укласти Публічний договір купівлі-продажу транспортного засобу (надалі за текстом – «Публічний договір» або «Договір»)  на зазначених нижче умовах:

1. ТЕРМІНИ, які вживаються в договорі:

1.1. «Продавець» - ТОВ «ДІАС Україна», який є суб’єктом підприємницької діяльності, пропонує укласти Договір публічної оферти купівлі-продажу автомобіля.

1.2. «Покупець» - фізична особа, яка є дієздатною, досягла 18-річного віку, фізична-особа підприємець чи юридична особа, яка згодна укласти Публічний договір, придбати та оплатити транспортний засіб на умовах даного Договору.

1.4. «Автомобіль» або «Товар» - транспортний засіб, інформація про який розміщена на Сайті та стосовно якого Продавцем Покупцеві пропонується укласти Публічний договір.

1.5. «Сайт» - Інтернет ресурс http://dias-ukraine.com.ua, на якому розміщено Публічний договір, детальна інформація про Автомобіль,  умови його продажу.

1.6. «Оферта» – дійсна пропозиція від Продавця укласти Публічний договір, що розміщена на Сайті, спрямована на невизначене коло фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

1.7. «Акцепт» – повне та безумовне прийняття Оферти Покупцем шляхом вчинення дій, направлених на підтвердження публічної оферти. Оферта вважається акцептованою з дати сплати часткової чи повної вартості Автомобіля на підставі рахунку-фактури Продавця.

1.8. «Специфікація Автомобіля» - загальні  технічні  характеристики, опис, пробіг, номер кузова, він-код, комплектація, фотозображення Автомобіля, зазначені  на Сайті в Повному звіті про автомобіль (надалі – «Повний звіт») та/або в рахунку-фактурі Продавця.

1.9. «Замовлення» - бронювання Покупцем Товару шляхом натискання на клавішу «Купити» на Сайті в оголошенні про його продаж.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Покупець може придбати Товар тільки за умови згоди з умовами цього Публічного договору. Всі істотні умови Публічного договору визначені у тексті Договору.

2.2. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Сплата часткової чи повної вартості Автомобіля на підставі рахунку-фактури Продавця означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного українського законодавства, взяв до виконання умови Публічного договору, які вказані нижче.

2.3. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати та передачі Товару Продавцем, відповідальності за невиконання умов цього Договору.

2.4. Даний Договір набуває чинності з моменту повної чи часткової оплати вартості Автомобіля на підставі рахунку-фактури Продавця, та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним, але в будь-якому випадку не раніше закінчення гарантійного терміну на Автомобіль

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати обраний Покупцем на Сайті Автомобіль, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього кошти.

3.2. Специфікація та ціна Товару зазначається в Повному звіті, що розміщений на Сайті в розділі «Каталог авто» та/або рахунку-фактурі Продавця на оплату Товару. Він-код Автомобіля зазначається лише в рахунку-фактурі на оплату Товару. Повний звіт та рахунок-фактура Продавця на оплату Автомобіля є невід’ємними частинами даного Договору. На вимогу Покупця Продавцем додатково будуть надані всі необхідні документи, що підтверджують повноваження Продавця, право власності/розпорядження Майном, а також фотоматеріали огляду транспортного засобу.

3.3. Продавець стверджує, що на момент укладення цього Договору Автомобіль не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами. Треті особи не мають прав на Автомобіль.

3.4. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. АКЦЕПТ

4.1. Акцептом Оферти Покупець зазначає, що він згоден із всіма умовами Публічного договору, предметом цього Публічного Договору та усвідомлює його правові наслідки.

4.2.Здійсненням Акцепту, Покупець підтверджує:

 • що всі його дії спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені Публічним договором;
 • Покупець (фізична особа) не обмежений у праві вчиняти правочини, у тому числі угоди по купівлі-продажу транспортних засобів, не визнаний в установленому порядку недієздатними (повністю або частково); не перебуває у хворобливому стані, не страждає у момент укладення Договору на захворювання, не перебуває під впливом лікарських та інших препаратів, що перешкоджають усвідомленню його суті;
 • вільне володіння українською мовою дозволяє Покупцю правильно зрозуміти зміст цього Договору.

4.3. Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Публічний договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.641, 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, неукладання цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Покупець має право оформити Замовлення на відповідній сторінці Сайту http://dias-ukraine.com.ua шляхом натискання кнопки «Купити». Замовлення Товару вважається оформленим з моменту натискання на Сайті на клавішу «Купити» в оголошенні про його продаж.

5.2. Замовлення дійсне протягом 1 доби з моменту оформлення. У випадку отримання Покупцем від Продавця рахунку-фактури на оплату Товару, Замовлення дійсне протягом строку дії рахунку-фактури на оплату Товару.

5.3. Протягом строку дії Замовлення Покупець має право оглянути Автомобіль для чого повинен звернутися до відділу продажу автосалону за контактами, зазначеними на Сайті в розділі «Контакти» та узгодити час огляду Товару.

5.4. Оформлення Замовлення Товару не є обов’язковою передумовою укладення даного Договору, а є правом Покупця скористатися послугою попереднього бронювання обраного ним Товару. Покупець має право звернутися до Продавця для огляду та придбання Товару без оформлення Замовлення через Сайт.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ

6.1. Ціна кожного окремого Автомобіля визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Сайту http://dias-ukraine.com.ua, а також в рахунку-фактурі на оплату Товару.

6.2. Оплата вартості Автомобіля здійснюється Покупцем на підставі рахунку-фактури Продавця. Рахунок-фактура виписується після звернення Покупця до відділу продажу автосалону за контактами, зазначеними на Сайті в розділі «Контакти». Рахунок-фактура направляється Продавцем на електронну адресу, факс, вказані Покупцем при оформленні Замовлення. Також Покупець може отримати рахунок-фактуру на оплату вартості Товару у відділі продажу Продавця, за адресою: м.Київ, вул.Ак.Заболотного, б.5 корп.Б.

6.3. Вказана на Сайті договірна вартість відповідає середньоринковій вартості Автомобіля в Україні.

6.4.Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує Замовлення протягом терміну, зазначеного в рахунку-фактурі).

2) Кредитною карткою наступного типу:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

3) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

7. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

7.1. Передача обраного та оплаченого Покупцем Товару здійснюється за місцем знаходження Продавця. Для отримання Товару Покупець повинен звернутися до відділу продажу Продавця за адресою: м.Київ, вул.Ак.Заболотного, б.5 корп.Б.

7.2. Продавець зобов’язується передати Покупцю Автомобіль протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту надходження на поточний рахунок Продавця повної оплати його вартості. Автомобіль повинен бути переданий Покупцю разом із:

 • ключами;
 • технічним паспортом на Автомобіль;
 • обліковою карткою.

7.3. Автомобіль передається Продавцем та приймається Покупцем за Актом приймання-передачі в якому зазначаються всі недоліки Товару.

7.4. Продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання за даним Договором після передачі Покупцю Автомобіля, ключів та усіх документів, передбачених в даному розділі Договору.

7.5. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти на Сайті.

7.6. Всі витрати, пов’язані з перереєстрацією Автомобіля на Покупця, несе Покупець.

8. ЯКІСТЬ ТОВАРУ. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

8.1. Товар, що продається по цьому Договору, по своїм якісним, технічним характеристикам та комплектності, повинен відповідати стандартам (технічним умовам) їх виробника, з урахуванням нормального зносу.

8.2. Автомобіль перебував в експлуатації, але водночас задовольняє потреби Покупця і не загрожує безпеці його життя та здоров’я, безпеці дорожнього руху, навколишнього природного середовища, а також не завдає шкоди майну Покупця та третім особам.

8.3. ПРОДАВЕЦЬ надає гарантію на механічний стан транспортного засобу на 15000 (п’ятнадцять тисяч) км. або 12 (дванадцять) місяців з дня підписання Сторонами Акту приймання–передачі Автомобіля. Переважною є подія, що наступить раніше. Гарантія надається за умови проходження технічного огляду Автомобіля кожні 10 000, км. пробігу на станції технічного обслуговування (надалі – СТО) Продавця/CТО, авторизованій Продавцем (СТО, що має відповідні договірні відносини з Продавцем). Гарантія не поширюється на недоліки (стук, шум, тощо) в Автомобілі, про які Покупець був попереджений Продавцем під час укладення даного Договору та які зазначені в підписаному Сторонами Акті приймання-передачі Автомобіля. Детальні умови надання гарантії розміщені та доступні для ознайомлення на сайті http://dias-ukraine.com.ua/documents/terms-of-warranty в розділі «Гарантія». Акцептуючи цей Договір Покупець підтверджує, що ознайомлений і погоджується з гарантійними умовами на Товар.

9. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА РИЗИКІВ.

9.1. Право власності на Товар, купівля-продаж якого здійснюється відповідно до умов даного Публічного договору, переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі Товару та документів на нього.

9.2. Ризики випадкової втрати чи пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця з моменту фактичної передачі Товару.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

10.1. Обов'язки Продавця:

10.1.1. Передати Автомобіль Покупцю згідно оплаченого рахунку у стані, що зазначений в розділі 8 даного Договору, а також всю документацію на нього.

10.1.2. Зберігати майно у випадку, якщо право власності на майно перейде до Покупця раніше передачі речі.

10.2. Права Продавця:

10.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни за Автомобіль відповідно до умов цього Договору.

10.2.2. Вимагати прийняття Автомобіля, що є предметом даного Договору Покупцем.

10.2.3. Залучати до виконання гарантійних зобов’язань за Договором третіх осіб.

10.2.4. Передати Автомобіль Покупцю до моменту повної оплати його вартості.

10.2.5. В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на Сайті.

10.2.6. В будь-який момент в односторонньому порядку змінити ціну на Автомобіль, розміщений на сайті. При цьому ціна на замовлений Покупцем Автомобіль протягом строку дії Замовлення, зміні не підлягає.

10.3. Обов'язки Покупця:

10.3.1. Своєчасно оплатити і отримати Товар на умовах цього Договору;

10.3.2. Ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті Продавця;

10.3.3. Вимагати від Покупця виконання інших обов'язків за цим Договором.

10.4. Права Покупця

10.4.1. Вимагати від Продавця передачі Автомобіля, а також всієї документації до нього у стані, що відповідає технічним нормам, звичайним вимогам й умовам цього Договору.

10.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших обов'язків за цим Договором.

10.4.3. Протягом 5 календарних днів після переходу права власності на Автомобіль, Покупець за згодою Продавця може повернути Автомобіль Продавцю не з підстав пов’язаних з якістю Автомобіля, оплативши Продавцю комісію за користування Автомобілем ( 4% від Повної ціни Автомобіля) та знявши з державної реєстрації Автомобіль за свій рахунок. Повернення Автомобіля здійснюється на підставі окремого договору на умовах зворотного викупу, розміщених на сайті Продавця http://dias-ukraine.com.ua/documents/terms-of-warranty в розділі «Гарантія».

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за даним Договором сторони несуть відповідальність згідно норм чинного законодавства України.

11.2. У разі відмови Покупця від отримання Автомобіля чи відмови/розірвання цього Договору з ініціативи Покупця, Продавець повертає Покупцю раніше отримані кошти за Автомобіль, за винятком штрафу в розмірі 10% від повної ціни Автомобіля, зазначеної в рахунку-фактурі.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання даного Договору.

12.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Сайті http://dias-ukraine.com.ua (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про Замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту http://dias-ukraine.com.ua. Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

12.6. Продавець є платником податків на загальних підставах.

12.7. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

12.8. Назви статей цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

12.9. У разі зміни умов даного Публічного договору зміни вступають в силу з моменту їх внесення (оновлення редакції Договору на Сайті), якщо інший строк не визначений Продавцем. При цьому Продавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

13. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ПРОДАВЕЦЬ: ТОВ „ДІАС Україна”

Код ЄДРПОУ 33444068

Сво-во пл-ка ПДВ 200012222, ІПН 334440626534

Україна, 01387 м. Київ, вул. Заболотного, 5

п/р №26004010311264 в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», МФО 380582